Instagram icon Vimeo icon

Lavinsko upozorenje!

Ova se zima, nakon malog prekida bez snijega, nastavlja sve većim obiljem snijega. Posljednjih dana mjestimično ga je palo oko pola metra te ga ponegdje (Zavižan, Begovo Razdolje) ima ukupno preko jednog metra. U sljedećim danima meteorolozi očekuju i najavljuju još trideset ili više centimetara novoga snijega. Takva zimska snježna situacija donosi naglašene rizike od lavina.

To je razlog zbog kojega ponovno ističemo potrebu velikog opreza te izbjegavanja lavinoznih područja u našim, a i drugim planinskim područjima za vrijeme trajanja ovakvih snježnih prilika.

Uz napomenu i podsjetnik da je za razumijevanje rizika od lavina i usvajanje svih mogućih mjera sigurnosti potrebno mnogo učenja, vježbe i iskustva, ovdje ćemo istaknuti najvažnije temeljne sigurnosne savjete:

1. Nakon obilnijih snježnih padalina (20 cm i više), 2-3 dana nakon prestanka padalina valja odustati od izleta u viša i strmija brda, kako bi se lavine ispadale ili se novi snježni pokrivač vezao uz podlogu i teren postao sigurniji.

2. Padaline od preko 20 cm novog snijega mogu biti dovoljne za nastanak lavina. Novi snijeg visine pola metra ili više, a pogotovo od blizu jednog metra, govori o neposrednoj opasnosti od katastrofalnih lavina.

3. Nagibi dovoljni za nastanak lavina su svi preko 20o nagiba, a najopasnije su padine između 30 i 45o nagiba.

4. Šumovite padine ne moraju biti sigurne. Lavine novog rastresitog snijega mogu lako proći i kroz pošumljene padine, a talne lavine i porušiti stabla te opustošiti šumu.

5. Pozornost valja posvetiti i strmini padina koje se nalaze iznad područja, možda i blagog, po kojem se planinari trenutno kreću, jer se lavine, uz odgovarajuće uvjete (količina snijega, nagib, temperatura i dr.) mogu spustiti te zatrpati i niža područja.

6. U žljebovima i padinama na strani suprotnoj od smjera vjetra s kojim je snijeg padao ili koji je kasnije premještao snijeg, osobito pri vrhu padina, skuplja se redovito više snijega nego drugdje i opasnost je veća, a ako su temperature niske opasnost se produljuje i znatno iza 2-3 dana.

7. Naglo zatopljenje, jugovina i/ili kiša na postojeći snježni pokrivač, znatno povećava rizike lavina, a također i znatnije padavine mokrog snijega na granici kiše i snijega.

8. Na izlete zimi, u predjele gdje postoji opasnost od lavina, nužno je nositi elektroničke primopredajnike za traženje u lavini, lopate i lavinske sonde. O svom planu izleta potrebno je obavijestiti obitelj i poznanike, a također je vrlo korisno nositi mobilne telefone, po mogućnosti pametne mobilne telefone, radi brzog poziva u pomoć, a i lakšeg pronalaska. Planinarska karta omogućuje određivanje nagiba padina udaljenih od trase puta.

9. U planinskim područjima gdje postoje lavinske prognoze (to za sada nisu hrvatske planine) svakako se upoznajte s aktualnom lavinskom prognozom i stupnjem opasnosti prema europskoj ljestvici od pet stupnjeva (1= najsigurnije, 5 = najopasnije). Kretanje ili skijanje prilagodite stupnju opasnosti: kod rizika 2 ne krećite se, odnosno ne izlažite se padinama strmijim od 40 stupnjeva, kod stupnja 3 ne preko 35o, kod 4 ne preko 30o, a pri stupnju opasnosti 5, odustanite od izleta u viša snježna brda.

10. Manji broj ljudi u skupini i njihov međusoban razmak smanjuju gustoću opterećenja snježne podloge i time smanjuju mogućnost nastanka lavina.

Planinari koji s lavinama nemaju dovoljno iskustva, trebaju se o uvjetima i mogućim opasnostima raspitati kod iskusnih planinara ili na adresi HGSS-a.

Svakako pročitajte naše upute za turne skijaše.

Download PDF

Zatvori
Phone icon 112